• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Bålbrenning

Kva gjeld bålbrenninga

Brannsjefen i kommunen skal ha melding om jonsokbål og brenning av andre typar bål heile året.
Små turbål er unnteke dersom bålet openbart ikkje kan føre til brann, til dømes i strandkanten etter at det har vore nedbør.

Frå 15. april til 15. september er det ikkje lov til å gjere opp eld (bål, grill eller liknande) i skogmark utan løyve frå brannsjefen i kommunen.

Meldingar om bålbrenning i denne perioden (mellom 15. april og 15. september) må derfor grunngjevast særskilt. 
Det blir unntak for det generelle bålforbodet for jonsokbål i tidsrommet 16. juni til 1. juli.

Den som brenn bål er ansvarleg for å vere til stades under bålbrenninga, syte for at bålet vert forsvarleg sløkt, og generelt ha kontroll på bålet heile tida.

NB! Alle skjema må meldast inn minimum 5 dagar før påtenning. Dersom den oppgitte datoen ikkje er innanfor fristen, ta kontakt med brannsjefen i kommunen i tillegg til å sende inn dette skjemaet.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader