• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Informasjon

Moderasjonsordning i barnehagen
Maksprisen for ein heil barnehageplass er 3050 kroner per månad. Prisen gjeld frå 1. august 2022. Det er staten som bestemmer maksprisen.

Kven kan få moderasjon?
Frå 1.8.2022 er der endringar i regelverket som gir rett til moderasjon i barnehagebetalinga.
Føresette som har samla skattepliktig inntekt under kr 598 825 kan søke om redusert foreldrebetaling.  Er barnet under to (2) år gjeld:

Ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekta sin til barnehagen.
Er barnet 2, 3, 4 eller 5 år eller har utsett skulestart og den samla inntekta er under kr 598 825, vert det etter søknad innvilga 20 timar gratis kjernetid.
Ordninga følgjer barnehageåret og vert til vanleg innvilga frå månaden etter at alle opplysningar er mottatt i kommunen.

Tenesta er heimla i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader